Budynki magazynowe

SCHNEIDER Opole

Hala magazynowa dla hurtowni szkła o łącznej powierzchni 2.250 m2, składająca się z budynku głównego o powierzchni 1.540 m2 oraz przybudówki ściany bocznej o powierzchni 710 m2. W budynku głównym o szerokości 20 m suwnica podparta o udźwigu 3,2 t. Doświetlenie budynku głównego świetlikiem kalenicowym o szerokości 2,40 m.